Privasi Dasar

Aplikasi ini mengumpul beberapa Data Peribadi daripada Penggunanya.

Ringkasan

Data Peribadi yang dikumpul untuk tujuan berikut dan menggunakan perkhidmatan berikut:

Akses kepada akaun perkhidmatan pihak ketiga

Akses ke akaun Facebook

Kebenaran: Dalam pendaftaran apl, Suka dan Terbitkan ke Dinding

Akses ke akaun Twitter

Data Peribadi: Pendaftaran dalam aplikasi dan Pelbagai jenis Data

Mengulas kandungan

Disqus

Data Peribadi: Kuki dan Data Penggunaan

Interaksi dengan rangkaian sosial dan platform luaran

Butang Suka Facebook, widget sosial

Data Peribadi: Kuki, Data Penggunaan, Maklumat profil

Polisi penuh

Pengawal dan Pemilik Data

Jenis Data yang dikumpulkan

Antara jenis Data Peribadi yang Aplikasi ini kumpulkan, dengan sendirinya atau melalui pihak ketiga, terdapat: Kuki dan Data Penggunaan.

Data Peribadi lain yang dikumpulkan dapat dijelaskan di bahagian lain dalam dasar privasi ini atau dengan teks penjelasan khusus yang sesuai dengan pengumpulan Data.

Data Peribadi boleh disediakan secara bebas oleh Pengguna, atau dikumpulkan secara automatik semasa menggunakan Aplikasi ini.

Sebarang penggunaan Kuki - atau alat penjejakan lain - oleh Aplikasi ini atau oleh pemilik perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan oleh Aplikasi ini, melainkan dinyatakan sebaliknya, berfungsi untuk mengenal pasti Pengguna dan mengingati keutamaan mereka, untuk tujuan semata-mata menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna.

Kegagalan memberikan Data Peribadi tertentu mungkin menjadikan Aplikasi ini tidak dapat menyediakan perkhidmatannya.

Pengguna memikul tanggungjawab untuk Data Peribadi pihak ketiga yang diterbitkan atau dikongsi melalui Aplikasi ini dan mengisytiharkan mempunyai hak untuk menyampaikan atau menyiarkannya, dengan itu melepaskan Pengawal Data daripada semua tanggungjawab.

Mod dan tempat memproses Data

Kaedah pemprosesan

Pengawal Data memproses Data Pengguna dengan cara yang betul dan hendaklah mengambil langkah keselamatan yang sewajarnya untuk menghalang capaian, pendedahan, pengubahsuaian atau pemusnahan tanpa kebenaran Data.

Pemprosesan Data dijalankan menggunakan komputer dan/atau alat yang didayakan IT, mengikut prosedur dan mod organisasi yang berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan. Sebagai tambahan kepada Pengawal Data, dalam beberapa kes, Data mungkin boleh diakses oleh jenis orang yang bertanggungjawab tertentu, yang terlibat dengan pengendalian tapak (pentadbiran, jualan, pemasaran, perundangan, pentadbiran sistem) atau pihak luar (seperti pihak ketiga. pembekal perkhidmatan teknikal pihak, pembawa mel, penyedia pengehosan, syarikat IT, agensi komunikasi) yang dilantik, jika perlu, sebagai Pemproses Data oleh Pemilik. Senarai kemas kini bahagian ini boleh diminta daripada Pengawal Data pada bila-bila masa.

Tempat

Data diproses di pejabat operasi Pengawal Data dan di mana-mana tempat lain di mana pihak yang terlibat dengan pemprosesan berada. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pengawal Data.

Masa pengekalan

Data disimpan untuk masa yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh Pengguna, atau dinyatakan oleh tujuan yang digariskan dalam dokumen ini, dan Pengguna sentiasa boleh meminta Pengawal Data menggantung atau mengalih keluar data.

Penggunaan Data yang dikumpul

Data berkenaan Pengguna dikumpul untuk membolehkan Aplikasi menyediakan perkhidmatannya, serta untuk tujuan berikut: Akses kepada akaun perkhidmatan pihak ketiga, Penciptaan pengguna dalam profil aplikasi, Komen kandungan dan Interaksi dengan rangkaian sosial dan platform luaran .

Data Peribadi yang digunakan untuk setiap tujuan digariskan dalam bahagian khusus dokumen ini.

Kebenaran Facebook diminta oleh Aplikasi ini

Aplikasi ini mungkin meminta beberapa kebenaran Facebook yang membenarkannya melakukan tindakan dengan akaun Facebook Pengguna dan untuk mendapatkan maklumat, termasuk Data Peribadi, daripadanya.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kebenaran berikut, rujuk dokumentasi kebenaran Facebook (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) dan dasar privasi Facebook (https://www.facebook.com/about / privasi /).

Keizinan yang diminta adalah seperti berikut:

Maklumat asas

Secara lalai, ini termasuk Pengguna tertentu's Data seperti id, nama, gambar, jantina dan tempatnya. Sambungan tertentu Pengguna, seperti Rakan, juga tersedia. Jika pengguna telah membuat lebih banyak data awam mereka, lebih banyak maklumat akan tersedia.

Suka

Menyediakan akses kepada senarai semua halaman yang disukai pengguna.

Terbitkan ke Dinding

Membolehkan apl menyiarkan kandungan, ulasan dan suka pada strim pengguna dan strim rakan pengguna.

Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi

Data Peribadi dikutip untuk tujuan berikut dan menggunakan perkhidmatan berikut:

Akses kepada akaun perkhidmatan pihak ketiga

Perkhidmatan ini membenarkan Aplikasi ini mengakses Data daripada akaun anda pada perkhidmatan pihak ketiga dan melakukan tindakan dengannya.

Perkhidmatan ini tidak diaktifkan secara automatik, tetapi memerlukan kebenaran jelas oleh Pengguna.

Akses ke akaun Facebook (Aplikasi Ini)

Perkhidmatan ini membolehkan Aplikasi ini berhubung dengan akaun Pengguna di rangkaian sosial Facebook, yang disediakan oleh Facebook Inc.

Kebenaran diminta: Suka dan Terbitkan ke Dinding.

Tempat pemprosesan: Amerika Syarikat Dasar Privasi https://www.facebook.com/policy.php

Akses ke akaun Twitter (Aplikasi Ini)

Perkhidmatan ini membolehkan Aplikasi ini berhubung dengan akaun Pengguna di rangkaian sosial Twitter, yang disediakan oleh Twitter Inc.

Data Peribadi yang dikumpul: Pelbagai jenis Data.

Tempat pemprosesan: Amerika Syarikat Dasar Privasi http://twitter.com/privacy

Mengulas kandungan

Perkhidmatan mengulas kandungan membenarkan Pengguna membuat dan menerbitkan ulasan mereka tentang kandungan Aplikasi ini.

Bergantung pada tetapan yang dipilih oleh Pemilik, Pengguna juga boleh meninggalkan komen tanpa nama. Jika terdapat alamat e-mel di antara Data Peribadi yang diberikan oleh Pengguna, ia boleh digunakan untuk menghantar pemberitahuan komen pada kandungan yang sama. Pengguna bertanggungjawab ke atas kandungan ulasan mereka sendiri.

Jika perkhidmatan ulasan kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga dipasang, ia mungkin masih mengumpul data trafik web untuk halaman tempat perkhidmatan ulasan itu dipasang, walaupun pengguna tidak menggunakan perkhidmatan mengulas kandungan.

Disqus

Disqus ialah perkhidmatan mengulas kandungan yang disediakan oleh Big Heads Labs Inc.

Data Peribadi yang dikumpul: Kuki dan Data Penggunaan.

Tempat pemprosesan: Amerika Syarikat Dasar Privasi http://docs.disqus.com/help/30/

Interaksi dengan rangkaian sosial dan platform luaran

Perkhidmatan ini membenarkan interaksi dengan rangkaian sosial atau platform luaran lain terus dari halaman Aplikasi ini.

Interaksi dan maklumat yang diperolehi oleh Aplikasi ini sentiasa tertakluk kepada Pengguna'tetapan privasi untuk setiap rangkaian sosial.

Jika perkhidmatan yang membolehkan interaksi dengan rangkaian sosial dipasang, ia mungkin masih mengumpul data trafik untuk halaman tempat perkhidmatan itu dipasang, walaupun apabila Pengguna tidak menggunakannya.

Butang Suka Facebook dan widget sosial (Facebook)

Butang Suka Facebook dan widget sosial ialah perkhidmatan yang membenarkan interaksi dengan rangkaian sosial Facebook yang disediakan oleh Facebook Inc.

Data Peribadi yang dikumpul: Kuki dan Data Penggunaan.

Tempat pemprosesan: Amerika Syarikat Dasar Privasi http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

Maklumat tambahan mengenai Pengumpulan dan pemprosesan data

Tindakan undang-undang

Data Peribadi Pengguna boleh digunakan untuk tujuan undang-undang oleh Pengawal Data, di Mahkamah atau dalam peringkat yang membawa kepada kemungkinan tindakan undang-undang yang timbul daripada penggunaan tidak wajar Aplikasi ini atau perkhidmatan yang berkaitan.

Pengguna menyedari hakikat bahawa Pengawal Data mungkin dikehendaki mendedahkan data peribadi atas permintaan pihak berkuasa awam.

Maklumat tambahan mengenai Data Peribadi Pengguna

Sebagai tambahan kepada maklumat yang terkandung dalam dasar privasi ini, Aplikasi ini mungkin memberikan Pengguna maklumat tambahan dan kontekstual mengenai perkhidmatan tertentu atau pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi atas permintaan.

Log Sistem dan Penyelenggaraan

Untuk tujuan operasi dan penyelenggaraan, Aplikasi ini dan mana-mana perkhidmatan pihak ketiga boleh mengumpul fail yang merekodkan interaksi dengan Aplikasi ini (Log Sistem) atau digunakan untuk tujuan ini Data Peribadi lain (seperti Alamat IP).

Maklumat yang tidak terdapat dalam polisi ini

Butiran lanjut mengenai pengumpulan atau pemprosesan Data Peribadi boleh diminta daripada Pengawal Data pada bila-bila masa. Sila lihat maklumat hubungan pada permulaan dokumen ini.

Hak Pengguna

Pengguna mempunyai hak, pada bila-bila masa, untuk mengetahui sama ada Data Peribadi mereka telah disimpan dan boleh berunding dengan Pengawal Data untuk mengetahui tentang kandungan dan asal usul mereka, untuk mengesahkan ketepatannya atau untuk meminta mereka ditambah, dibatalkan, dikemas kini atau diperbetulkan , atau untuk transformasi mereka kepada format tanpa nama atau untuk menyekat mana-mana data yang disimpan melanggar undang-undang, serta untuk menentang layanan mereka atas sebarang dan semua sebab yang sah. Permintaan hendaklah dihantar kepada Pengawal Data pada maklumat hubungan yang ditetapkan di atas.

Aplikasi ini tidak menyokong "Jangan Jejakipermintaan.

Untuk menentukan sama ada mana-mana perkhidmatan pihak ketiga yang digunakannya menghormati "Jangan Jejakipermintaan, sila baca dasar privasi mereka.

Perubahan kepada dasar privasi ini

Pengawal Data berhak untuk membuat perubahan kepada dasar privasi ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada Penggunanya di halaman ini. Adalah amat disyorkan untuk menyemak halaman ini dengan kerap, merujuk kepada tarikh pengubahsuaian terakhir yang disenaraikan di bahagian bawah. Jika Pengguna membantah mana-mana perubahan kepada Polisi, Pengguna mesti berhenti menggunakan Aplikasi ini dan boleh meminta Pengawal Data memadamkan Data Peribadi. Melainkan dinyatakan sebaliknya, dasar privasi semasa terpakai kepada semua Data Peribadi yang dimiliki oleh Pengawal Data tentang Pengguna.

Maklumat daripada penggunaan Aplikasi kami 

Apabila anda menggunakan apl mudah alih kami, kami mungkin mengumpul maklumat tertentu sebagai tambahan kepada maklumat yang diterangkan di tempat lain dalam Dasar ini. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpul maklumat tentang jenis peranti dan sistem pengendalian yang anda gunakan. Kami mungkin bertanya kepada anda jika anda ingin menerima pemberitahuan tolak tentang aktiviti dalam akaun anda. Jika anda telah mengikut serta dalam pemberitahuan ini dan tidak mahu menerimanya lagi, anda boleh mematikannya melalui sistem pengendalian anda. Kami mungkin meminta, mengakses atau menjejaki maklumat berasaskan lokasi daripada peranti mudah alih anda supaya anda boleh menguji ciri berasaskan lokasi yang ditawarkan oleh Perkhidmatan atau menerima pemberitahuan tolak yang disasarkan berdasarkan lokasi anda. Jika anda telah mengikut serta untuk berkongsi maklumat berasaskan lokasi tersebut,  dan tidak mahu berkongsinya lagi, anda boleh mematikan perkongsian melalui sistem pengendalian anda. Kami mungkin menggunakan perisian analitis mudah alih (seperti crashlytics.com) untuk lebih memahami cara orang menggunakan aplikasi kami. Kami mungkin mengumpul maklumat tentang kekerapan anda menggunakan aplikasi dan data prestasi lain.

Definisi dan rujukan undang-undang

Data Peribadi (atau Data)

Sebarang maklumat mengenai orang sebenar, orang sah, institusi atau persatuan, yang, atau boleh, dikenal pasti, walaupun secara tidak langsung, dengan merujuk kepada sebarang maklumat lain, termasuk nombor pengenalan peribadi.

Data Penggunaan

Maklumat yang dikumpul secara automatik daripada Aplikasi ini (atau perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan dalam Aplikasi ini), yang boleh termasuk: alamat IP atau nama domain komputer yang digunakan oleh Pengguna yang menggunakan Aplikasi ini, alamat URI (Pengecam Sumber Seragam), masa permintaan, kaedah yang digunakan untuk menyerahkan permintaan kepada pelayan, saiz fail yang diterima sebagai tindak balas, kod berangka yang menunjukkan status jawapan pelayan (hasil yang berjaya, ralat, dll.), negara asal, ciri penyemak imbas dan sistem pengendalian yang digunakan oleh Pengguna, pelbagai butiran masa setiap lawatan (cth, masa yang dihabiskan pada setiap halaman dalam Aplikasi) dan butiran tentang laluan yang diikuti dalam Aplikasi dengan rujukan khas kepada urutan halaman dilawati, dan parameter lain tentang sistem pengendalian peranti dan/atau persekitaran IT Pengguna.

pengguna

Individu yang menggunakan Aplikasi ini, yang mesti bertepatan dengan atau dibenarkan oleh Subjek Data, yang dirujuk oleh Data Peribadi.

Subjek Data

Orang yang sah atau semula jadi yang dirujuk oleh Data Peribadi.

Pemproses Data (atau Penyelia Data)

Orang sebenar, orang undang-undang, pentadbiran awam atau mana-mana badan, persatuan atau organisasi lain yang diberi kuasa oleh Pengawal Data untuk memproses Data Peribadi dengan mematuhi dasar privasi ini.

Pengawal Data (atau Pemilik)

Orang sebenar, orang undang-undang, pentadbiran awam atau mana-mana badan, persatuan atau organisasi lain yang mempunyai hak, juga bersama-sama dengan Pengawal Data lain, untuk membuat keputusan berkenaan tujuan, dan kaedah pemprosesan Data Peribadi dan cara yang digunakan, termasuk langkah keselamatan berkenaan pengendalian dan penggunaan Aplikasi ini. Pengawal Data, melainkan dinyatakan sebaliknya, adalah Pemilik Aplikasi ini.

Permohonan ini

Alat perkakasan atau perisian yang digunakan untuk mengumpulkan Data Peribadi Pengguna.

Cookie

Sekeping kecil data yang disimpan dalam peranti Pengguna.

Maklumat undang-undang

Notis kepada Pengguna Eropah: pernyataan privasi ini telah disediakan sebagai memenuhi kewajipan di bawah Seni. 10 Arahan EC n. 95/46 / EC, dan di bawah peruntukan Arahan 2002/58 / EC, seperti yang disemak oleh Arahan 2009/136 / EC, mengenai subjek Cookies.

Dasar privasi ini berkaitan semata-mata dengan Aplikasi ini.