Syarat Umum Penjualan dan Penggunaan perkhidmatan dalam talian

.

.

.

.

.

.

.
.

 1. Tujuan dan skop

1.1. Syarat Umum Penjualan dan Penggunaan ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan komersial antara " JwbWorld.com » pengendali komersial: SUXYS Ltd, Ibu Pejabat: 20 22 Wenlock Road, London, United Kingdom– (EU), e-mel: info@jwbworld.com ("JwbWorld.com") dan pelanggannya (" Pelanggan "). Berdasarkan Syarat Komersial Umum ini, jwbworld.com akan memberi Pelanggan pelbagai perkhidmatan seperti penubuhan syarikat (" Masyarakat ") dan perkhidmatan tambahan berkaitan tertentu (" Perkhidmatan Tambahan ») serta bantuan dalam membuka akaun dengan bank atau penyedia perkhidmatan kewangan bukan bank (" Membuka Akaun atau Pengenalan Perbankan »).

1.2. Syarat Komersial Umum ini merupakan bahagian tidak terpisahkan dari setiap kontrak yang disepakati antara CLIENT et JwbWorld.com dengan tandatangan digital borang JwbWorld.com , bahawa ia ditandatangani dalam talian melalui pengesahan pesanan di platform JwbWorld.com atau di atas kertas (" Kontrak "). Dengan mengadakan Kontrak dengan JwbWorld.com , Pelanggan menerima Syarat Komersial Umum ini. Senarai harga dan senarai perkhidmatan boleh didapati di laman web JwbWorld.com .

1.3. Semua syarat umum lain yang menyimpang, bercanggah atau melengkapkan Syarat Komersial Umum ini akan dikecualikan dari sebarang Kontrak, kecuali jika dinyatakan secara tersurat secara bertulis antara Pelanggan dan JwbWorld.com.

1.4. Sekiranya berlaku percanggahan antara Syarat Komersial Umum ini dan Kontrak apa pun, peruntukan Kontrak akan berlaku berbanding dengan Syarat Komersial Umum ini. Sekiranya berlaku konflik, anda boleh menghubungi perkhidmatan pengurusan konflik kami di: JwbWorld.com

1.5. JwbWorld.com berhak untuk mengubah Syarat Komersial Umum pada bila-bila masa dengan serta-merta. Pelanggan akan diberitahu mengenai perubahan ini dengan pemberitahuan yang diterbitkan pada JwbWorld.com . Pindaan akan dianggap disetujui oleh Pelanggan, kecuali JwbWorld.com menerima bantahan bertulis mengenai hal ini dalam masa empat minggu dari tarikh pemberitahuan.

 1. Kandungan dan skop perkhidmatan

Asas dan pengurusan Syarikat dan Perkhidmatan Tambahan

2.1. JwbWorld.com dapat memberikan Klien dengan perkhidmatan pembentukan syarikat, dalam bidang kuasa yang ditentukan dalam senarai yang diterbitkan di laman web JwbWorld.com atau platformnya (internet, aplikasi mudah alih atau aplikasi tablet, aplikasi IOS, aplikasi Android). JwbWorld.com juga boleh mengatur, sama ada melalui afiliasi ke JwbWorld.com atau pihak ketiga, penyediaan Perkhidmatan Tambahan seperti pelantikan pengarah fidusiari, pemegang saham fidusiari, akaun pedagang Internet, logo syarikat, cap syarikat, cap syarikat, surat kuasa, perakuan notaris dan kerasulan pada dokumen, permintaan lesen, permintaan untuk kelulusan, mencari premis, mencari kakitangan, mencari rakan kongsi, dan perkhidmatan lain yang JwbWorld.com dan PELANGGAN akan menganggapnya berguna untuk membuat atau menubuhkan syarikat pelanggan. Istilah "syarikat gabungan" bermaksud, berkenaan dengan JwbWorld.com, anak syarikat atau syarikat induk dari JwbWorld.com atau anak syarikat lain dari syarikat induk ini, peguam, akauntan, juru hukum, notaris dan ejen lain JwbWorld.com.

2.2. Semua Perkhidmatan Tambahan akan diberikan berdasarkan perjanjian khusus antara Klien dan penyedia Perkhidmatan Tambahan yang relevan, kecuali meterai, cap dan logo, perakuan notaris dan kerasulan. 

2.3. Berikut ini termasuk dalam pendaftaran pek syarikat: 4 pemegang saham, 2 pengarah, pemegang saham tambahan atau pengarah mesti dikenakan invois pendaftaran bergantung pada bidang kuasa.

Akaun Bank & Pengenalan & Dompet Bank 

2.3. JwbWorld.com atas permintaan dapat membantu Klien sehubungan dengan pengenalan perbankan atau kewangan, pembukaan akun dengan bank, institusi pembayaran, institusi keuangan, atau penyedia perkhidmatan bukan perbankan, pembekal dompet, (" Bank atau Institusi "). Dalam konteks ini, JwbWorld.com boleh menawarkan Klien senarai syarikat, tetapi Pelangganlah yang bertanggung jawab atas pilihan tempat yang tertakluk kepada penerimaan pendirian dan kepatuhan pelanggan dan syarikatnya, anak syarikat, cawangan, perwakilan komersial pejabat (Kedudukan Baik, Kegiatan, Sokongan, premis…). Pelanggan boleh memilih salah satu pertubuhan dari senarai pertubuhan yang disediakan oleh JwbWorld.com atau pendirian pihak ketiga (hanya berdasarkan permintaan dan tanpa jaminan bahawa pertubuhan tersebut menerima pembukaan akaun syarikat pelanggan) dalam batas dua permintaan dan penolakan oleh pelanggan dan / atau bank dan / atau pertubuhan). Kejayaan pelaksanaan perkhidmatan tambahan seperti kad kredit, buku cek atau akses perbankan Internet tidak dijamin dan ditawarkan sebagaimana adanya dan tanpa jaminan. Perkhidmatan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan hukum sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku dan pelanggan berjanji untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatannya dan asal dana, dan pertanyaan atau maklumat lain yang diminta oleh pertubuhan atau JwbWorld.com.

2.4 SUXYS dan JwbWorld.com tidak menawarkan perkhidmatan Wallet atau E-Wallet, perkhidmatan Wallet atau E-Wallet yang terdapat di laman web www.FiduLink.com dan atau subdomain dan domain jenama lain adalah perkhidmatan Syarikat SUXYS International Limited. Pelanggan menerima bahawa dia tidak boleh dalam keadaan apa pun dan apa jua cara untuk menentangnya JwbWorld.com atau SUXYS berkenaan dengan pautan pendaftaran dan log masuk di laman web JwbWorld.com. Pelanggan melepaskan JwbWorld.com dan SUXYS untuk semua prosiding sekiranya terjadi perselisihan dengan institusi atau institusi kewangan atau perbankan lain yang mana ia telah memperoleh pengenalan atas permintaannya dari pertubuhannya.

 1. Hak untuk menolak perkhidmatan

JwbWorld.com dan atau SUXYS berhak untuk menolak semua atau sebahagian daripada perkhidmatan yang ditawarkannya kepada Pelanggan tanpa alasan atau penjelasan, dan tidak boleh, dalam keadaan apa pun, bertanggung jawab atas penolakan ini. Tidak ada bayaran balik yang dapat diberikan sekiranya penolakan perkhidmatan oleh JwbWorld.com. Sekiranya anda ditolak perkhidmatan, anda boleh menghubungi jabatan undang-undang kami di: peguam @JwbWorld.com

 1. Nasihat undang-undang

Bien que JwbWorld.com berusaha untuk memberikan maklumat yang benar dan benar mengenai semua perkhidmatannya, bidang kuasa, bentuk undang-undang syarikat, cukai dan maklumat lain yang berkaitan dengan penubuhan syarikat, ia tidak memberikan nasihat atau maklumat mengenai (Percukaian Individu, Orang Undang-Undang Perpajakan, Perhimpunan Luar Pesisir) , Perhimpunan Luar Pantai, Pengecualian cukai untuk individu dan syarikat) Oleh itu, pelanggan menerima dan mengesahkan bahawa dia belum menerima nasihat undang-undang atau cukai dari JwbWorld.com  atau Ejen Teknologi atau Ejen SUXYS JwbWorld.com Premis (Peguam, Juris, Akauntan, Ejen) atau institusi lain atau orang semula jadi atau undang-undang yang berkaitan dengan JwbWorld.com atau SUXYS. Adalah tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan bahawa dia menerima semua nasihat hukum dan pajak yang diperlukan berkaitan dengan penubuhan dan operasi Perusahaan, dan untuk memastikan bahawa kegiatan tersebut tidak melanggar undang-undang bidang kuasa yang kompeten. Pelanggan menerima dan berjanji untuk memastikan tingkah laku undang-undang, fiskal dan pentadbiran syarikatnya yang baik. 

 1. Matlamat undang-undang

Pelanggan menjamin bahawa ia tidak akan menggunakan mana-mana hak yang diberikan dalam Kontrak untuk tujuan haram, cabul, tidak bermoral atau memfitnah dan tidak akan mendiskreditkan JwbWorld.com tidak boleh. Pelanggan tidak boleh dalam keadaan apa pun menggunakan atau mengaitkan nama JwbWorld.com dan Ejen JwbWorld.com , secara keseluruhan atau sebahagian, untuk tujuan komersial. Jika berkenaan, JwbWorld.com berhak untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak berkuasa penyiasat rasmi sekiranya terdapat tuduhan pelanggaran terhadap Pelanggan. 

 1. Pengubahan wang haram dan usaha wajar

Pelanggan akan memberikan JwbWorld.com sebarang maklumat yang difikirkan perlu oleh pihak yang terakhir untuk memastikan bahawa Syarikat mematuhi undang-undang anti pencucian wang dan ketekunan wajar yang berlaku. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan kepada JwbWorld.com betul. Pelanggan juga menyatakan untuk JwbWorld.com bahawa barang atau dana yang dibawa ke dalam Syarikat tidak merupakan, secara langsung atau tidak langsung, hasil daripada jenayah atau aktiviti haram yang lain. Untuk membenarkan JwbWorld.com untuk memenuhi tanggungjawab undang-undangnya, Pelanggan akan JwbWorld.com diberitahu sepenuhnya dan cepat mengenai sebarang perubahan mengenai benefisiari ekonomi, pemegang saham dan pengarah syarikat. Penerima manfaat ekonomi yang ditunjukkan oleh Pelanggan akan menandatangani "borang" atau "borang elektronik" secara fizikal atau digital seperti yang dikehendaki oleh Kontrak. Pelanggan akan memaklumkan JwbWorld.com sifat aktiviti syarikatnya tanpa berlengah dan sebarang perubahan akan tertakluk kepada persetujuan bertulis terlebih dahulu dari JwbWorld.com. Pelanggan dan pemegang saham serta benefisiari lain syarikat mesti melakukan pengesahan identiti dalam tempoh 30 hari dari penciptaan syarikat dengan penyelesaian www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite atau Lite + Sijil minimum. Pengesahan identiti adalah wajib bagi semua pengguna. Pelanggan perlu melakukan pengesahan AML dan KYC dengan penyelesaian www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite atau Lite + sijil Minimum). 

 1. Kewajipan pelanggan

Penyediaan dokumen sokongan berkaitan dengan ketekunan wajar, khususnya dan tanpa lengkap, meliputi: salinan asli dokumen pengenalan diri yang diperakui, bukti alamat bertarikh kurang dari 3 bulan, surat rujukan bank, salinan asli dokumen syarikat yang disahkan, sebagai serta asal terjemahan yang diperakui jika berkenaan, pensijilan notaris, kerasulan dan sijil digital lain (DUNIA PERTAMA). Sebarang perakuan mesti dibuat mengikut kehendak bidang kuasa yang berkenaan dan mengikut arahan dari JwbWorld.com. Pelanggan mempunyai kewajipan untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ketekunan wajar sebelum permulaan perkhidmatan. JwbWorld.com dan ejennya, peguam, akauntan, ahli hukum, ejen tempatan.

 1. Bayaran dan terma pembayaran

Secara umum

8.1. Pelanggan berjanji untuk membayar yuran yang dituntut oleh JwbWorld.com semasa memesan pakej syarikat anda. Jadual bayaran JwbWorld.com muncul dalam senarai harga yang diterbitkan di laman web JwbWorld.com (JwbWorld.com) dan platformnya. Sebagai tambahan kepada kos yang disebutkan di laman web ini, Pelanggan mengakui harus membayar balik semua kos yang dikeluarkan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos yang dikeluarkan semasa mengadakan atau mengambil bahagian dalam mesyuarat pengarah, pemegang saham atau setiausaha, kos atau kehadiran di mana-mana mesyuarat agung Syarikat yang luar biasa, kos yang berkaitan dengan penyediaan sebarang pemberitahuan atau pengisytiharan dan semua kos lain yang serupa. JwbWorld.com memulakan fasa pelaksanaan hanya setelah penerimaan pembayaran yuran penuh. Semua yuran dan caj perlu dibayar dalam mata wang yang ditentukan oleh JWB WORLD, mata wang yang ada adalah, GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Kadar pertukaran berdasarkan mata wang EUR) . Pelanggan tidak dibenarkan menahan yuran dan kos berikutan aduan yang berkaitan dengan perkhidmatan, jaminan atau tanggungjawab. Begitu juga, mana-mana hak untuk dimatikan di pihak Pelanggan dengan ini dikecualikan. JwbWorld.com mengemas kini kadar pertukaran secara berkala di laman webnya dan di pelbagai pasar dan aplikasi mudah alih.

8.2 Pembayaran dalam Bitcoin. JwbWorld.com menerima pembayaran dalam bitcoin dengan Euro sebagai mata wang pertukaran. Pelanggan menerima bahawa pembayaran mungkin mengalami penyesuaian sekiranya berlaku penurunan aset-crypto secara tiba-tiba. JwbWorld.com berhak untuk menolak pembayaran dalam Bitcoin.

8.3 Pembayaran di Ethereum. JwbWorld.com menerima pembayaran di Ethereum dengan Euro sebagai mata wang pertukaran. Pelanggan menerima bahawa pembayaran mungkin mengalami penyesuaian sekiranya berlaku penurunan aset-crypto secara tiba-tiba. JwbWorld.com berhak untuk menolak pembayaran di Ethereum.

8.4 Pembayaran di Western Union. JwbWorld.com menerima pembayaran Western Union dengan Euro sebagai mata wang pemindahan. Pelanggan bersetuju untuk menanggung kos Western Union. JwbWorld.com berhak untuk tidak menolak pembayaran oleh Western Union. Hanya tersedia untuk pembayaran Western Union (Mod Transfer Akaun Bank). 

8.5 Pembayaran dalam MoneyGram. JwbWorld.com menerima pembayaran dalam MoneyGram menggunakan Euro sebagai mata wang pemindahan. Pelanggan bersetuju untuk menanggung kos MoneyGram. JwbWorld.com berhak untuk tidak menolak pembayaran melalui MoneyGram. Hanya tersedia untuk pembayaran MoneyGram (Mod Pemindahan Akaun Bank). 

Yayasan dan Pengurusan Syarikat

8.2. Sebagai tambahan kepada yuran tahunan, Pelanggan perlu membayar JwbWorld.com satu sekaligus untuk membolehkan penubuhan Syarikat ("kos penggabungan"). Bayaran penggabungan berbeza mengikut bidang kuasa dan merangkumi penyediaan pejabat berdaftar Syarikat (alamat), penyediaan ejen pemastautin serta semua dokumen sehingga Syarikat dapat beroperasi sepenuhnya dari hari pertama operasi. iaitu: perakuan penggabungan yang dikeluarkan oleh pendaftaran tempatan; statusnya; ketetapan yang berkaitan dengan pelantikan pengarah dan pembahagian saham dan sijil saham.

Bayaran tahunan adalah bayaran tetap yang perlu dibayar setiap tahun semasa pendaftaran atau pembaharuan Syarikat. Ini termasuk pemeliharaan Syarikat sehubungan dengan undang-undang tempatan bidang kuasa serta pembaharuan pejabat berdaftar, ejen berdaftar dan yuran kerajaan bidang kuasa yang berkenaan. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

Pelanggan terhutang budi JwbWorld.com semua cukai lain seperti cukai kerajaan, duti, cukai dan pembayaran lain kepada pihak ketiga serta bayaran dan ganti rugi pindah milik pengarah atau pemegang saham pemegang amanah, termasuk pengeluaran dan semua perbelanjaan di luar saku yang dibenarkan.

Pelanggan menyedari hak untuk JwbWorld.com untuk mengkaji semula yuran tahunan. Sebarang perubahan struktur yuran akan diberitahu kepada Pelanggan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum permulaan perkhidmatan untuk jangka waktu yang berkaitan dengan yuran tersebut. Pelanggan boleh membayar kos kerana JwbWorld.com dengan menggunakan kad kredit Visa atau MasterCard yang sah yang dibuat atas nama mereka, atau melalui pindahan wang melalui bank. Pelanggan yang menghantar ke JwbWorld.com data kad kredit (atau instrumen serupa) sebagai kaedah pembayaran menerimanya JwbWorld.com bil kad kredit mereka untuk jumlah penuh fi dan / atau perbelanjaan, cukai, duti yang terhutang JwbWorld.com berkaitan dengan perkhidmatan serta semua pengeluaran lain atau perbelanjaan yang tidak dapat dibenarkan. Pelanggan juga menerimanya JwbWorld.com dapat menyimpan dan menggunakan data kad mengikut Syarat Umum dan Dasar Privasi ini.

SYARAT KHAS UNTUK PEMBAYARAN MENGIKUT DEBIT ATAU KAD KREDIT

8.3. Sekiranya pembayaran yuran tahunan jatuh tempo dan jatuh tempo walaupun penagihan tetap oleh JwbWorld.com dan usaha yang wajar untuk memberi amaran kepada Pelanggan mengenai pelanggaran ini, Pelanggan bersetuju bahawa JwbWorld.com melalui TEKNOLOGI SUXYS Atau dan penyelesaiannya https://my-idst.com boleh mendebit dari kad Pelanggan (debit atau kredit) apa-apa jumlah yang belum dibayar seperti ini, termasuk denda atau denda yang dikenakan untuk mengembalikan syarikat ke keadaan rakaman yang baik.

Dalam kes ini, Pelanggan juga menerimanya JwbWorld.com akan mempunyai 60 hari dari tarikh debit untuk membayar apa-apa yuran pendaftaran tahunan yang berkaitan dengan syarikat Pelanggan, dan jumlah yang didebitkan sebagai denda pendaftaran juga akan merangkumi sebarang jumlah penalti tambahan yang berkaitan dengan tempoh menunggu 60 hari.

8.4. HINGGA BAHAGIAN PIHAK KETIGA MEMBUAT PEMBAYARAN KAD DI ATAS BEBERAPA PELANGGAN, PELANGGAN MENJAMIN BAHAWA PEMEGANG KARTU TELAH MENYEBABKAN PEMBAYARAN, SEBAGAI PENGGUNAAN KAD DAN UNTUK PEMPROSESAN DATA KAD MENGENAI GENERAL DASAR PRIVASI. PELANGGAN DIPERLUKAN UNTUK MENDAPAT DARI PEMEGANG UNTUK MENDAFTAR DAN MEMATUHI PERAKUAN PEMEGANG MODEL YANG BOLEH DIPEROLEHI DALAM RUANG INI >>.

Pengenalan Perbankan

8.5. Pelanggan terhutang budi JwbWorld.com sekaligus untuk penyediaan perkhidmatannya yang berkaitan dengan pengenalan perbankan dan pembukaan akaun bank. Bayaran pentadbiran ini boleh diubah pada bila-bila masa tanpa notis. Bayaran pentadbiran dinyatakan dalam GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC mengikut pilihan pelanggan di platform JwbWorld.com. Pelanggan perlu membayar yuran pentadbiran sebelum ini JwbWorld.com tidak memulakan pelaksanaan perkhidmatan dan hubungan dengan pertubuhan. Pelanggan boleh membayar yuran pentadbiran kepada JwbWorld.com dengan menggunakan kad kredit Visa atau MasterCard yang sah dan atas namanya, atau melalui pindahan wang melalui bank. Pelanggan yang menghantar ke JwbWorld.com data kad kredit sebagai alat pembayaran menerimanya JwbWorld.com mengenakan kad kredit mereka dengan jumlah keseluruhan kos pentadbiran untuk akaun yang mereka pilih sebagai tambahan kepada kos perkhidmatan kurier jika diminta.

Akaun pelanggan JwbWorld.com atau My-IDST.com

Pelanggan menerimanya JwbWorld.com buat akaun khusus semasa membuat pesanan dalam talian. Pelanggan menerima dan memberi jaminan JwbWorld.com bahawa dia memastikan keselamatan akses penuh ke akaunnya. Pelanggan melaksanakan semua tanggungjawab JwbWorld.com dan SUXYS sekiranya berlaku kecuaian dan kegagalan untuk menghormati elemen keselamatan penting kata laluan atau log masuknya. Sekiranya berlaku pelanggaran akaun atau penggunaan palsu, pelanggan menerimanya JwbWorld.com menyekat akses ke akaun ini tanpa berlengah dan tanpa sebab untuk memberikan kepada pelanggan. Pelanggan bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan akaunnya dan aksesnya bahawa dia adalah satu-satunya yang mempunyai kata laluan dan log masuknya.

Pelantikan Pengarah

8.6. Pelanggan memberikan kuasa kepada JwbWorld.com dan mengesahkan bahawa semua orang yang akan dilantik sebagai pengarah syarikat mengikut borang pesanan yang diserahkan kepada JwbWorld.com dan yang belum menandatangani perisytiharan penerimaan mandat telah benar-benar menyetujui mandat mereka sebagai pengarah pada masa pendaftaran syarikat dan bahawa setiap orang semula jadi yang dilantik sebagai pengarah telah mencapai usia 18 tahun. Juga mereka yang mengesahkan bahawa pentadbir adalah subjek persetujuan yang dimaklumkan mengenai pelantikan dan tanggungjawabnya.

Pelantikan Pengarah

8.6.1 Pelanggan memberi kebenaran JwbWorld.com dan mengesahkan bahawa semua orang yang akan dilantik sebagai Pengarah syarikat mengikut borang pesanan yang diserahkan kepada JwbWorld.com dan yang belum menandatangani perisytiharan penerimaan mandat telah benar-benar bersetuju dengan mandat mereka sebagai pengarah pada masa pendaftaran syarikat dan bahawa setiap orang semula jadi yang dilantik sebagai pengarah telah mencapai usia 18 tahun. Juga mereka yang mengesahkan bahawa pengarah adalah subjek persetujuan yang dimaklumkan mengenai pelantikan dan tanggungjawabnya.

Pelantikan Setiausaha

8.6.1 Pelanggan memberi kebenaran JwbWorld.com dan mengesahkan bahawa semua orang yang akan dilantik sebagai Setiausaha syarikat mengikut borang pesanan yang dikemukakan kepada JwbWorld.com (Kewajiban dan pendaftaran wajib sekiranya perkhidmatan pengarah yang dicalonkan) dan yang belum menandatangani perisytiharan penerimaan amanah memang telah bersetuju dengan mandat mereka sebagai Setiausaha pada masa pendaftaran syarikat dan bahawa setiap orang semula jadi yang dilantik sebagai pengarah mempunyai mencecah usia 18 tahun. Juga mereka yang mengesahkan bahawa setiausaha adalah subjek persetujuan yang dimaklumkan mengenai pelantikan dan tanggungjawabnya.

Perkhidmatan penyumbang lain

8.7. Pelanggan terhutang budi JwbWorld.com jumlah sekaligus yang tidak dapat dikembalikan untuk penyediaan perkhidmatannya yang berkaitan dengan hubungan dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga atau bantuan dalam memohon perkhidmatan tersebut dari penyedia pihak ketiga. Jumlah ini dikumpulkan secara eksklusif untuk menampung kos sebanyak JwbWorld.com. Pelanggan mengakui bahawa JwbWorld.com tidak akan menjadi pihak dalam hubungan kontrak yang terjalin antara Pelanggan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga. Pelanggan mengakui bahawa JwbWorld.com berkemungkinan akan menerima premium pengenalan perniagaan dari penyedia perkhidmatan pihak ketiga sekiranya berlaku penerimaan oleh Pelanggan dan Pelanggan secara tegas mengetepikan hak untuk menuntut penangguhan semula premium tersebut.

 1. Komunikasi dan arahan

Pelanggan dan JwbWorld.com boleh saling menghantar arahan, pemberitahuan, dokumen atau komunikasi lain melalui pos, e-mel, melalui portal internet khusus dari JwbWorld.com atau melalui faks, DI TEMPAHAN, bahawa JwbWorld.com boleh menghantar laporan perbelanjaan atau bayaran sebagai lampiran melalui e-mel. Pelanggan dan JwbWorld.com mesti menyimpan semua arahan, notis, dokumen atau komunikasi lain sebagai bukti. Semua komunikasi bertujuan untuk JwbWorld.com akan dihantar ke ibu pejabatnya atau ke alamat lain selain JwbWorld.com akan memberitahu Pelanggan secara tertulis setiap saat dan, semua komunikasi yang ditujukan untuk Pelanggan, akan dikirimkan ke alamatnya atau ke alamat lain yang akan diberitahu oleh Pelanggan kepada JwbWorld.com secara bertulis sepanjang masa, termasuk arahan poste restante yang mesti disetujui secara bertulis. Sejak JwbWorld.com mesti dapat menghubungi Pelanggan pada bila-bila masa jika perlu, Pelanggan berjanji untuk segera memberitahu JwbWorld.com jika ia menukar alamat, alamat e-mel atau nombor telefon / faks. Sekiranya Pelanggan berhasrat untuk menghentikan semua perkhidmatan JwbWorld.com untuk syarikat tertentu atau beberapa syarikat, sebarang pemberitahuan penamatan yang dibuat melalui e-mel harus dihantar ke info@jwbworld.com.

 1. Pemprosesan dan perlindungan data

10.1. JwbWorld.com akan memproses data peribadi yang, menurut definisi Peraturan Perlindungan Data Umum (RGPD / GDPR), yang merangkumi segala maklumat yang berkaitan dengan orang semula jadi yang dapat dikenali atau dikenali, juga dikenal sebagai "subjek data". Orang semula jadi yang dapat dikenal pasti adalah orang yang dapat dikenali, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada pengenal seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengenal sambungan, atau oleh satu atau lebih faktor yang khusus untuk fisiognomik, fisiologi , identiti genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial orang semula jadi ini.

Pemprosesan data bermaksud setiap operasi atau sekumpulan operasi yang dilakukan pada data pribadi, sama ada automatik atau manual, seperti pengumpulan, rakaman, organisasi, penataan, penyimpanan, pengambilan, perundingan, penyesuaian atau pengubahsuaian, penggunaan, komunikasi melalui transmisi, penyebaran, penghapusan atau pemusnahan data tersebut, serta penyediaan, pengaturan atau gabungan data, sekatan atau penghapusannya.

Penerima data peribadi termasuk syarikat kumpulan JwbWorld.com bertindak sebagai subkontraktor atau pembantu, ejen yang bermastautin dalam bidang kuasa yang berkaitan dengan perkhidmatan, pembekal IT dan telekomunikasi kami, pembekal pihak ketiga lain termasuk bank-bank yang ingin dinyatakan oleh Pelanggan dengan jelas, daftar syarikat awam, atau pihak berkuasa undang-undang. Setiap pendedahan ini akan dibuat sesuai dengan GDPR dan hubungan kami dengan pihak ketiga akan bersifat kontrak, di mana kedua-dua pihak tunduk kepada kewajiban GDPR seperti kewajiban kerahsiaan bagi sesiapa yang memproses data peribadi subjek data.

Untuk mematuhi kewajiban mengetahui pelanggan anda ("KYC") dan memastikan bahawa perkhidmatan diberikan dengan betul, data yang diproses merangkumi perincian Pelanggan, seperti nama depan dan belakang, kewarganegaraan, tarikh lahir, tempat tinggal dan alamat tempat tinggal, nombor pasport, tarikh sah pasport, dan data hubungan orang yang dapat dikenal pasti, serta dokumen sokongan yang mengesahkan data peribadi ini dan arahan Pelanggan untuk perkhidmatan tersebut. Proses KYC dijalankan dengan aplikasi ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Pelanggan mempunyai tanggungjawab untuk menyimpan data peribadinya JwbWorld.com terkini sepanjang hubungan kontrak, dan menyerahkan segala dokumen sokongan yang berkaitan dengan kewajipannya untuk memastikannya tetap terkini dalam borang yang ditentukan oleh JwbWorld.com.

10.2. JwbWorld.com atau ejen pemastautin cenderung memproses data peribadi sebagai pemproses bagi pihak JwbWorld.com, yang mana berkenaan tetap menjadi pengawal data. Maklumat lebih lanjut mengenai pihak yang kami kongsikan data dapat diperoleh dalam Dasar Privasi kami.

10.3. Pelanggan mengakui bahawa dia dapat memperoleh lebih banyak maklumat dengan menghubungi JwbWorld.com atau dengan menghantar e-mel ke info@mistercompanies.com. Semua komunikasi akan dilakukan dalam bahasa Inggeris. Bahasa lain boleh digunakan oleh JwbWorld.com mengikut budi bicara mutlaknya, hanya sebagai penghargaan kepada Pelanggan.

10.4. Pelanggan dimaklumkan bahawa dia berhak menarik persetujuan. Penarikan balik persetujuan tidak mempengaruhi legalitas pemprosesan sebelum penarikan, atau legalitas kelanjutan proses jika ada alasan lain untuk pemprosesan tersebut, seperti pematuhan dengan kewajiban undang-undang.

Pelanggan memberi jaminan kepada JwbWorld.com bahawa dia telah mendapat persetujuan penuh dari mana-mana subjek data pihak ketiga yang data peribadinya dihantar JwbWorld.com oleh Pelanggan, dan bahawa persetujuan ini merangkumi pemprosesan oleh atau melalui JwbWorld.com data peribadi subjek data pihak ketiga ini atas alasan penyediaan perkhidmatan atau pematuhan dengan kewajiban berhemat.

10.5. JwbWorld.com, para pengarah, pekerja atau ejennya, diminta untuk memperlakukan data secara sulit. Walaupun terdapat semua langkah keselamatan, data, termasuk komunikasi e-mel dan data kewangan peribadi, dapat dilihat oleh pihak ketiga yang tidak sah semasa penghantaran antara Pelanggan dan JwbWorld.com. Untuk tujuan berkomunikasi dengan JwbWorld.com, Pelanggan mungkin diminta untuk menggunakan perisian yang dihasilkan oleh pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terbatas pada perisian penyemak imbas yang menyokong protokol keselamatan data yang sesuai dengan protokol yang digunakan oleh JwbWorld.com.

10.6. Maklumat yang diberikan di bawah klausa ini merupakan penyampaian sebahagian perlindungan data. Ini dijelaskan dengan lebih terperinci dalam Dasar Privasi kami yang terdapat di pautan yang disediakan untuk tujuan ini.

 1. Ketidakupayaan undang-undang

Pelanggan akan menanggung risiko prasangka yang disebabkan oleh ketidakupayaan undang-undang yang berkaitan dengan orangnya atau peguamnya atau pihak ketiga yang lain, kecuali ketidakupayaan ini telah disampaikan kepada JwbWorld.com dalam penulisan.

 1. responsabilité

12.1. Tanpa menjejaskan peruntukan khusus, kerosakan yang disebabkan oleh kesalahan atau peninggalan pihak JwbWorld.com, pengarah, pekerja atau ejennya mesti ditanggung oleh Pelanggan, kecuali JwbWorld.com, para pengarah, pekerja atau ejennya tidak melakukan kecuaian atau penipuan atau tanggungjawab lain yang tidak dapat dikecualikan di bawah undang-undang yang berlaku. JwbWorld.com tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami kerana kegagalan mekanik, mogok, serangan internet, serangan pengganas, bencana alam, kelewatan pandemi atau kegagalan kakitangan, pengurusan atau penjaga dalam menjalankan tugas mereka. 

12.2. Segala kerosakan yang disebabkan atau timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari kesalahan, kegagalan, kecuaian, tindakan atau peninggalan orang lain, sistem, institusi atau infrastruktur pembayaran akan ditanggung oleh Pelanggan.

12.3. JwbWorld.com tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya Perkhidmatan Tambahan tidak dapat dilaksanakan. Tanggungjawab JwbWorld.com mengenai Perkhidmatan Tambahan adalah terhad kepada pemilihan, arahan dan pengawasan gabungannya atau pihak ketiga yang lain.

12.4. Segala kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan perkhidmatan pos, telegraf, teleks, faks, telefon, dan alat komunikasi atau alat pengangkutan lain, dan terutama kerugian akibat kelewatan, salah faham, kemerosotan, perlakuan buruk yang ditimbulkan oleh pihak ketiga atau pihak penduaan salinan, adalah tanggungjawab Pelanggan, kecuali JwbWorld.com telah melakukan kecuaian besar.

12.5. JwbWorld.com tidak dapat dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku salah satu cara komunikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan perkhidmatan yang disediakan dalam Kontrak, atau untuk sebarang surat atau panggilan yang diterima dalam kerangka perkhidmatan yang disediakan dalam Kontrak. JwbWorld.com tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan atau faks arahan, termasuk di mana penghantaran gagal, tidak lengkap atau hilang.

12.6. Dalam kes tertentu membuka akaun bank, JwbWorld.com bertindak sebagai pihak ketiga dalam hubungan antara Bank dan Pelanggan. Oleh itu, JwbWorld.com sama sekali tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk hubungan antara Bank dan Klien. JwbWorld.com tidak mempunyai kuasa untuk bertindak dan tidak mengaku bertindak sebagai pekerja, wakil atau anggota pengurusan Bank dan / atau menandatangani bagi pihaknya atau menanggung sebarang tanggungjawab atas nama bank.

 1. Tempoh, penamatan dan penangguhan perkhidmatan

Secara umum

13.1. Sebarang Kontrak berlangsung untuk jangka masa yang dinyatakan dan kemudian akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh berturut-turut sama dengan jangka masa awal. Untuk semua aspek lain, sebarang Kontrak akan diperbaharui secara automatik di bawah terma dan syarat yang sama. JwbWorld.com atau Pelanggan boleh menamatkan Kontrak apa pun untuk jangka masa yang disebutkan di dalamnya, atau untuk akhir tempoh lanjutan atau pembaharuan, dengan memberikan notis sekurang-kurangnya dua bulan secara bertulis kepada pihak lain. Penamatan difahami sebagai tanpa mengurangi hak atau kewajiban pihak yang timbul sebelum penamatan atau timbul berkenaan dengan tindakan atau peninggalan yang dilakukan sebelum penamatan. Hak untuk diberhentikan serta-merta untuk tujuan yang adil dilindungi.

13.2. Sekiranya pelanggaran oleh undang-undang yang berlaku oleh Pelanggan atau Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini dan / atau Umum, JwbWorld.com boleh menamatkan sebarang Kontrak dan perkhidmatan dengan serta-merta, termasuk Kontrak untuk Perkhidmatan Tambahan yang disediakan oleh syarikat yang berafiliasi dengan JwbWorld.com atau oleh pihak ketiga. Dalam kes sedemikian, Pelanggan mesti mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menggantikan sebarang jawatan kosong di mana-mana Syarikat setelah penamatan tersebut dan secara tegas dipersetujui bahawa JwbWorld.com tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang kerosakan akibat penamatan segera.

Yayasan dan Pengurusan Syarikat

13.3. Sebarang Kontrak untuk operasi Syarikat adalah sah selama setahun penuh. Sekiranya Pelanggan menamatkan kontrak atau meminta JwbWorld.com untuk memindahkan pengurusan Syarikat kepada ejen lain atau penyedia perkhidmatan syarikat atau membubarkan syarikat, JwbWorld.com tidak akan memindahkan atau membubarkan Syarikat sehingga semua pembayaran, perbelanjaan dan / atau caj tertunggak (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai kerajaan, duti, cukai dan pembayaran lain kepada yuran pihak ketiga serta bayaran yang berkaitan dengan pengarah atau pemegang saham pemegang amanah dan pemindahan bayaran sebanyak USD 750,00) telah dibayar sepenuhnya.

Sebaik sahaja Syarikat telah diperbadankan dan didaftarkan di bidang kuasa yang berkenaan, Pelanggan berjanji untuk menandatangani kontrak agensi. Sekiranya gagal, JwbWorld.com berhak untuk menolak untuk mengirimkan kepada Klien dokumen sosial yang berkaitan dengan Syarikat selagi kontrak mandat tersebut tidak ditandatangani oleh Pelanggan.

Pelanggan akan menerima bayaran balik sepenuhnya dari kos penggabungan, ditolak kos kurier, jika ketiga-tiga syarat berikut dipenuhi: (i) JwbWorld.com tidak dapat mewujudkan Syarikat untuk Pelanggan DAN (ii) JwbWorld.com telah menerima semua dokumen yang diperlukan yang telah dilengkapkan dengan sewajarnya oleh Klien, termasuk salinan dokumen pengenalan diri yang sah dari Pelanggan yang telah disahkan mengikut arahan khusus Perjanjian Kesungguhan Bank Swiss dan sebarang dokumen yang diminta dari Pelanggan oleh JwbWorld.com, seperti, khususnya bil utiliti yang tidak lebih dari 3 bulan, riwayat hidup dan surat rujukan dari bank DAN (iii) permintaan penggantian dibuat dalam tempoh 60 hari dari pembayaran fi perlembagaan oleh Pelanggan.

Membuka Akaun Bank

13.4. Perkhidmatan ini berakhir dengan pembukaan akaun oleh Bank dan selepas itu semua hubungan dibuat antara Pelanggan dan Bank.

Setiap Pelanggan boleh memutuskan untuk membatalkan permintaannya dalam 3 hari kalendar dari permintaannya untuk membuka rekening bank. Pelanggan akan menerima bayaran balik sepenuhnya dari kos pemasangan, ditolak kos kurier, jika dipenuhi tiga syarat berikut: (i) Bank, dengan bantuan JwbWorld.com, tidak dapat membuka akaun untuk Pelanggan DAN (ii) JwbWorld.com atau Bank telah menerima semua dokumen yang diperlukan yang telah dilengkapkan dengan sewajarnya oleh Klien, termasuk salinan dokumen pengenalan diri yang sah dari Klien yang telah disahkan berdasarkan arahan khusus Konvensyen mengenai Ketekunan wajar Bank Swiss dan sebarang dokumen yang diminta dari Pelanggan oleh JwbWorld.com, seperti, tetapi tidak terhad kepada penyata akaun kad kredit, bil utiliti, kontrak pekerjaan, perakuan penggabungan atau bukti lain mengenai asal usul dana. Ini adalah satu-satunya kes di mana bayaran balik ditawarkan. Tiada bayaran balik akan ditawarkan, atas alasan apa pun, jika pelanggan memutuskan untuk membatalkan permintaan mereka setelah 3 hari kalendar.

Modal pembayaran balik

13.5. Segala pengembalian wang hanya dapat dilakukan melalui kaedah pembayaran yang sama seperti yang digunakan untuk pembayaran JwbWorld.com.

 1. Pembahagi

Sekiranya mana-mana klausa yang terkandung di dalam ini adalah atau mungkin menjadi, di bawah undang-undang bertulis, atau dianggap oleh mahkamah atau badan pentadbiran atau bidang kuasa yang kompeten, tidak sah, tidak sah, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan, maka klausa tersebut dianggap tidak dapat digunakan. tidak sah, batal, tidak sah, larangan atau tidak dapat dilaksanakan. Klausa lain akan terus berkuatkuasa.

 1. Tugasan

Untuk prestasi perkhidmatannya, JwbWorld.com berhak untuk mengupah subkontraktor yang akan berada di bawah kekuasaannya: Peguam, Juris, Akauntan, Akauntan Berkanun, Juruaudit Berkanun dan Ejen Penggabungan Rangkaian yang lain JwbWorld.com . Hak dan kewajipan Pelanggan yang terhasil dari Kontrak hanya boleh diberikan kepada pihak ketiga dengan persetujuan bertulis dari JwbWorld.com.

 1. Berkenaan betul 

Perjanjian ini diatur dan dibentuk sesuai dengan undang-undang Inggeris. Sebarang perselisihan antara pihak-pihak yang timbul sehubungan dengan Kontrak, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kesimpulan, kesahihan atau penamatannya, adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif SUXYS Ltd iaitu mahkamah London, United Kingdom.